10 kwietnia 2020

10 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 20/2020 Rezygnacja Pana Radosława Barczyńskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego rady nadzorczej i członka rady nadzorczej Getback S.A.

Rezygnacja Pana Radosława Barczyńskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego rady nadzorczej i członka rady nadzorczej Getback S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd Getback S.A. _”Spółka”_ informuje o wpłynięciu w dniu 9 kwietnia 2020 r. do Spółki, pisemnego oświadczenia Pana Radosława Barczyńskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., w którym to oświadczeniu woli Pan Radosław Barczyński, złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 9 kwietnia 2020 r. Pan Radosław Barczyński nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:53

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej