17 sierpnia 2020

17 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 33/2020 Wysokość odzysków w lipcu 2020 r.

Temat : Wysokość odzysków w lipcu 2020 r.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w lipcu 2020 r. Odzyski za lipiec 2020 r. wyniosły: 13 057 539 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 11:58

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej