18 czerwca 2020

18 CZERWCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 26/2020 Wysokość odzysków w maju 2020 r.

Wysokość odzysków w maju 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w maju 2020 r.

Odzyski za maj 2020 r. wyniosły: 11 616 663 PLN.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:24

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej