08 kwietnia 2020

8 KWIETNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 18/2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. z dnia 8 kwietnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 8 kwietnia 2020 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:56

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej