14 maja 2019

14 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 40/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku zawierającego kwartalną informację o jednostce dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku zawierającego kwartalną informację o jednostce dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku zawierającego kwartalną informację o jednostce dominującej na dzień 16 maja 2019 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 maja 2018 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 06/2019 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej