08 czerwca 2019

8 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 54/2019 Sprzedaż portfeli wierzytelności do spółki InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk

Sprzedaż portfeli wierzytelności do spółki InvestCapital LTD _z grupy kapitałowej Kruk_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji S.A. _”Emitent”_ informuje o zawarciu pomiędzy GetBack Recovery S.R.L. _spółką zależną Emitenta_ _”Sprzedający”_ a spółką InvestCapital LTD _spółką z grupy kapitałowej Kruk_ _”Kupujący”_ umowy sprzedaży portfeli wierzytelności _”Umowa”_ za kwotę ok. 37,4 mln PLN _”Cena”_.Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Kupującego nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta. Zawarta Umowa nie przewiduje istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa nie obejmuje przeniesienia wszystkich portfeli wierzytelności należących do GetBack Recovery S.R.L.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej