07 czerwca 2019

7 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 52/2019 Czynności podejmowane przez GetBack S.A. w restrukturyzacji w ramach przeglądu opcji strategicznych

Czynności podejmowane przez GetBack S.A. w restrukturyzacji w ramach przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta 97/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. informuje o przekazaniu przez Emitenta do wybranych podmiotów zaproszenia do podjęcia rozmów i ewentualnie negocjacji w przedmiocie nabycia przez te podmioty od Emitenta wybranych portfeli wierzytelności, które znajdują się w takich funduszach sekurytyzacyjnych jak Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ; GetPro NSFIZ; Univers 3 NSFIZ, jak również portfeli wierzytelności znajdujących się u Emitenta. Wskazane portfele wierzytelności stanowią zabezpieczenie rzeczowe zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta a ich sprzedaż jest zgodna z założeniami Planu Restrukturyzacji Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółke:

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej