20 listopada 2019

20 LISTOPADA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 79/2019 Rezygnacja Pana Przemysława Dąbrowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Rezygnacja Pana Przemysława Dąbrowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Spółka” informuje o powzięciu w dniu 19 listopada 2019 r. informacji o złożeniu pisemnego oświadczenia Pana Przemysława Dąbrowskiego, w którym to oświadczeniu woli Pan Przemysław Dąbrowski – wiceprezes zarządu Spółki – złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 20 listopada 2019 r. Pan Przemysław Dąbrowski nie wskazał przyczyn rezygnacji.Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej