15 marca 2019

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 14/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 marca 2019 r. postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Warszawie przy ulicy Zielnej 37 w Centrum Konferencyjnym Zielna.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu

Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej