16 maja 2019

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 42/2019 Odzyski GetBack S.A. w restrukturyzacji w okresie Lipiec 2018 – Marzec 2019

Odzyski GetBack S.A. w restrukturyzacji w okresie Lipiec 2018 – Marzec 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ przekazuje poniżej informacje o tzw. odzyskach zanotowanych przez Spółkę w okresie Lipiec 2018 – Marzec 2019.

Poziom odzysków w poszczególnych miesiącach przedstawiał się następująco:
Lipiec 2018 r. – 27 433 161 PLN
Sierpień 2018 r. – 24 373 874 PLN
Wrzesień 2018 r. – 22 263 962 PLN
Październik 2018 r. – 26 750 377 PLN
Listopad 2018 r. – 26 202 514 PLN
Grudzień 2018 r. – 39 791 759 PLN
Styczeń 2019 r- 21 351 534 PLN
Luty 2019 r. – 21 041 038 PLN
Marzec 2019 r. – 27 381 671 PLN

Spółka jednocześnie wskazuje to, że w połowie 2018 roku Spółka zanotowała wyraźny spadek efektowności operacyjnej; co przełożyło się na niższy poziom odzysków w okresie lipiec 2018 r. – wrzesień 2018 r., gdzie poziom odzysków spadł z poziomu ponad 27 mln PLN w lipcu do 22 mln złotych we wrześniu. Spadek ten wynikał przede wszystkim z perturbacji dotyczących funkcjonowania Spółki w tym czasie, problemów z finansowaniem bieżącym i wynikającego z tego kryzysu wiarygodności Spółki. Po okresie spadków poziom odzysków lekko się poprawił i wrócił do poziomu ok. 26 mln PLN, by w grudniu 2018 r. zanotować najwyższy, w całym okresie objętym raportowaniem, poziom prawie 40 mln PLN. Początek 2019 roku przyniósł spadek odzysków do poziomu ok. 21 mln PLN. Spadek ten ma charakter głównie sezonowy, ale dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na jego poziom była niepewność co do dalszych losów Spółki. Trend ten udało się Zarządowi Spółki zatrzymać, a marzec 2019 roku zakończył się odzyskami na poziomie ponad 27 milionów PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej