16 maja 2019

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 43/2019 Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Wstępna wycena wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu GetBack S.A. w restrukturyzacji stanowiących podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnej wycenie wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez Spółkę; wartość ta kształtowała się – na dzień 31 grudnia 2018 r. – w wysokości ok. 1 050 MLN PLN. Wskazana wstępna wycenia wartości portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu Spółki stanowiła podstawę do przygotowania wstępnego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej