22 stycznia 2019

22 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 6/2019 Zgromadzenie wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 stycznia 2019 r.

Zgromadzenie wierzycieli GetBack S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 stycznia 2019 r.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o tym, że w dniu 22 stycznia 2019 r. w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Spółki. W trakcie przedmiotowego Zgromadzenia Wierzycieli miało miejsce głosowanie nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych, o których Spółka informowała komunikatem ESPI 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., które to propozycje zostały dodatkowo zmodyfikowane przez Spółkę poprzez pomniejszenie poziomu zaspokojenia wierzycieli Spółki z grupy kapitałowej Abris Capital Partners z uprzednio deklarowanych 10% do 5%. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższy piątek, tj. w dniu 25 stycznia 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej