29 maja 2019

29 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 50/2019 Posiedzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie GetBack S.A. w restrukturyzacji

Posiedzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu Spółki 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. informuje o tym, że w dniu 29 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie Spółki. Na przedmiotowym posiedzeniu Sąd Rejonowy we Wrocławiu zdecydował o odroczeniu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu. Postanowienie to zostanie ogłoszone w dniu 06 czerwca 2019 r., o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej