22 października 2019

22 PAŹDZIERNIKA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 73/2019 Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji

Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securites S.A. Umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych dotychczas przez Vestor Dom Maklerski S.A.:
1. VA
2. VB
3. VC
4. VD
5. VE
6. VG
Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji. Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach w brzmieniu przed 1 lipca 2019 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 48/2019 z dnia 22 października 2019 r. Uchwała nr 48/2019 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej