18 kwietnia 2019

18 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 33/2019 Zmiana adresu siedziby GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zmiana adresu siedziby GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zmianie siedziby Spółki, która to zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy. Siedzibą Spółki – co zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 kwietnia 2019 r. – jest Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: z § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimPodpisy osób reprezentujących Spółkę

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej