12 kwietnia 2019

12 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 32/2019 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. W raporcie tym, z uwagi na błąd techniczny, Spółka wskazała na osobę Pani Pauliny Pietkiewicz, które to wskazanie Pani Pauliny Pietkiewicz stanowiło element raportu bieżącego ESPI 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka oświadcza, że zawarte w tym raporcie zdania:

„Pan Przemysław Dąbrowski – z dniem 10 kwietnia 2019 r. – została powołan do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pana Paulina Pietkiewicz posiada wykształcenie wyższe _w zakresie studiów informatycznych jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a potem uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA, oraz Advanced Management Program na IESE w Hiszpanii_. ”

powinny były brzmieć:

Pan Przemysław Dąbrowski – z dniem 10 kwietnia 2019 r. – został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Przemysław Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe _w zakresie studiów informatycznych jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a potem uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA, oraz Advanced Management Program na IESE w Hiszpanii_.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej