06 lutego 2019

6 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 10/2019 Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o doręczeniu do Spółki w dniu 06 lutego 2019 r. postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 05 lutego 2019 r. _sygnatura: DOZIK-7.610.1.19.MJO/KJ_ o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec Spółki postępowania administracyjnego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających – w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – na: _i_ wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne; _ii_ wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej Spółki; _iii_ wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu.
Postępowanie to zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 06 lutego 2019 r. _data doręczenia postanowienia do Spółki_ i Spółka będzie brała w nim czynny udział.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej