09 grudnia 2019

9 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 83/2019 Przywrócenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji, wysokość odzysków w okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r

Przywrócenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji, wysokość odzysków w okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2019 z 24 września 2019 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, iż na skutek zawarcia przez Emitenta z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r, Emitent odzyskał dostęp do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym.Emitent przywraca comiesięczne przekazywanie raportów o odzyskach.

Odzyski w okresie od sierpnia 2019 r do listopada 2019 r wyniosły odpowiednio:
– 14 835 488 PLN w sierpniu 2019 r.
– 12 518 530 PLN we wrześniu 2019 r.
– 12 627 196 PLN w październiku 2019 r.
– 13 113 623 PLN w listopadzie 2019 r.

Powyższe wartości bazują na informacjach znajdujących się w systemach informatycznych Emitenta. Finalne dane księgowe za poszczególne miesiące mogą ulec nieznacznej zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej