16 października 2019

16 PAŹDZIERNIKA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 72/2019 Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk

Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji S.A. „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia przez GetBack Recovery S.R.L. „Sprzedający”, spółką zależną Emitenta, a spółką InvestCapital LTD „Kupujący”, spółką z grupy kapitałowej Kruk, umowy sprzedaży portfeli wierzytelności „Umowa”, informuje iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta oraz zapłata ceny na warunkach wynikających z Umowy.Kwotę w wysokości 10 mln zł stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę pierwotnie zakładanych wpływów dla Emitenta z tej transakcji, Emitent planuje, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, przeznaczyć na przyspieszone spłaty rat
układowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej