24 września 2019

24 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 71/2019 Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji

Przejściowe zawieszenie raportowania odzysków przez GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Spółka” informuje, że z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściową utratę przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, Emitent nie posiada niezbędnych danych do raportowania osiąganych odzysków miesięcznych. Z związku z powyższym Emitent zawiesza podawanie do publicznej wiadomości wysokości odzysków miesięcznych do czasu otrzymania ww. danych, o czym poinformuje odrębnym raportem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej