22 marca 2019

22 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 18/2019 Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji z mBank S.A. porozumienia dotyczącego zasad spłat wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu

Zawarcie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji z mBank S.A. porozumienia dotyczącego zasad spłat wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ – w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta 13/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. – informuje o zawarciu z bankiem krajowym mBank S.A. porozumienia w sprawie zasad spłat przez Emitenta zadłużenia wynikającego z umowy kredytu z dnia 20 lutego 2015 r. _o której to umowy wypowiedzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym 13/2019 z dnia 21 lutego 2019 r._. W myśl postanowień zawartego porozumienia, wypowiedzenie przez mBank S.A. umowy kredytu pozostanie bez wpływu na wykonanie przez Emitenta układu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej