16 maja 2019

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 45/2019 Zmiana uchwały w sprawie żądania przedterminowego wykupu obligacji serii G

Zmiana uchwały w sprawie żądania przedterminowego wykupu obligacji serii G

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r informuje o podjęciu w dniu 16 maja 2019 r., z mocą obowiązująca od dnia 26 kwietnia 2019 r., Uchwały Zarządu Spółki nr 26/2019 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 17/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przez Spółkę żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii G, poprzez określenie liczby Obligacji serii G objętych tymże przedterminowym wykupem na żądanie Emitenta w wysokości 14.800 szt. obligacji serii G _kod ISIN instrumentów PLGTBCK00016_ o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000,00 złotych _”Obligacje serii G”_. W rezultacie powyższej uchwały Spółka dokona w dniu Przedterminowego Wykupu 14.800 szt. obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta _kod ISIN instrumentów PLGTBCK00016_ o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000,00 złotych _”Obligacje serii G”_.” Spółka zastrzega przy tym wyraźnie to, że niniejszy komunikat nie jest i nie może być w jakimkolwiek przypadku interpretowany jako nowe ogłoszenie przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Spółki i nie prowadzi tym samym do zmiany dnia Przedterminowego Wykupu, który to dzień przypada w dniu 27 maja 2019 roku. Spółka wyraźnie zastrzega także to, że Przedterminowy Wykup wyżej wskazanych obligacji został ogłoszony w dniu 26 kwietnia 2019 r. i nie miały miejsce tutaj jakiekolwiek zmiany.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej