20 grudnia 2019

20 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 85/2019 Uchwały Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwały Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 grudnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej