04 kwietnia 2019

4 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 22/2019 Powołanie Pani Magdaleny Nawłoki do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Powołanie Pani Magdaleny Nawłoki do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o powołaniu w dniu 03 kwietnia 2019 r. _ze skutkiem prawnym na dzień 03 kwietnia 2019 r._ Pani Magdaleny Nawłoka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Pani Magdalena Nawłoka posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych; ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania na Aschridge Business School. Pani Magdalena Nawłoka posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy w takich sektorach, jak: sektor finansowy i sektor wytwórczy. Pani Magdalena Nawłoka zajmowała funkcję członka zarządu między innymi w takich instytucjach, jak: PZU Życie S.A, PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Kopex S.A. Pani Magdalena Nawłoka jest od dnia 22 maja 2018 r. członkiem Zarządu Emitenta.
Pani Magdalena Nawłoka nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pani Magdalena Nawłoka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Nawłoka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej