11 kwietnia 2019

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 27/2019 Rezygnacja Pani Pauliny Pietkiewicz z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Rezygnacja Pani Pauliny Pietkiewicz z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o wpłynięciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. do Spółki, pisemnego oświadczenia Pani Pauliny Pietkiewicz z dnia 10 kwietnia 2019 r., w którym to oświadczeniu woli Pani Paulina Pietkiewicz – członek rady nadzorczej Spółki – złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 10 kwietnia 2019 r. Pani Paulina Pietkiewicz nie wskazała przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej