21 stycznia 2019

21 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 4/2019 Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji alternatywnych propozycji układowych

Przedstawienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji alternatywnych propozycji układowych

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r.; 62/2018 z dnia 07 maja 2018; 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r.; 99/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.; 102/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.; 107/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.; 119/2018 z dnia 08 października 2018 r. oraz 122/2018 z dnia 07 listopada 2018 r., informuje, że w dniu 21 stycznia 2019 r. przedstawił w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowane propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli. Zaktualizowane propozycje układowe zostały złożone przez Spółkę do akt postępowania restrukturyzacyjnego. Emitent jednocześnie zastrzega to, że wskazane propozycje układowe nie były uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi ani z Radą Wierzycieli.

Zaktualizowane propozycje układowe stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej