05 kwietnia 2019

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 25/2019 Spełnienie się kompletu warunków zawieszających z wstępnej umowy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności

Spełnienie się kompletu warunków zawieszających z wstępnej umowy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających zawartych w treści wstępnej umowy sprzedaży o której to umowie Emitent informował w treści komunikatu Emitenta numer 9/2019 z dnia 01 lutego 2019 r. Emitent równocześnie informuje, że umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana _sfinalizowana_ do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej