20 grudnia 2019

20 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 84/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 19 grudnia 2019 roku _”WZ”_, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZ oraz w ogólnej liczbie głosów.1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 88,62% w liczbie głosów uczestniczących w WZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A. w restrukturyzacji;
2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,66% w liczbie głosów uczestniczących w NWZA, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej