05 kwietnia 2019

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 26/2019 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r. w jego części mającej miejsce w dniu 05 kwietnia 2019 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r. w jego części mającej miejsce w dniu 05 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 14 marca 2019 r., w jego części która miała miejsce po przerwie w dniu 05 kwietnia 2019 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej