06 czerwca 2019

6 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 51/2019 Zatwierdzenie układu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zatwierdzenie układu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. oraz 50/2019 z dnia 29 maja 2019 r., informuje o tym, że Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2019 r. zatwierdził układ Emitenta z wierzycielami Emitentami.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej