15 marca 2019

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 15/2019 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 marca 2019 r.;
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 14 marca 2019 r. wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu

Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej