07 czerwca 2019

7 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 53/2019 Wysokość odzysków w miesiącu kwietniu 2019 r

Wysokość odzysków w miesiącu kwietniu 2019 r
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2019 z dnia 16 maja 2019 r. niniejszym przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w miesiącu kwietniu 2019 r.; odzyski za miesiąc kwiecień 2019 r. wyniosły: 23 435 304 PLN. Jednocześnie Spółka dokonuje korekty wysokości odzysków za miesiąc marzec 2019 r.; odzyski za miesiąc marzec 2019 roku wyniosły 25 368 347 PLN, a nie jak błędnie Spółka podała 27 381 671 PLN. Wskazany błąd jest wynikiem tego, że w ramach jednego z funduszy sekurytyzacyjnych została nieprawidłowo uwzględniona ta sama kwota odzysku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej