07 maja 2019

7 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 39/2019 Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 7 maja 2019 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników _t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969_, podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Emitenta jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 260 pracownikami Emitenta, od momentu zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników w maju bieżącego roku lecz nie później niż od 27 maja 2019 r. do 31 października 2019 r.

Zarząd Spółki w dniu 7 maja 2019 r. powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz przystąpi do konsultacji. Po zakończeniu konsultacji i wydaniu regulaminu zwolnień Zarząd Spółki powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej