04 kwietnia 2019

4 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 21/2019 Rezygnacja Pana Jerzego Świrskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Rezygnacja Pana Jerzego Świrskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o wpłynięciu w dniu 04 kwietnia 2019 r. do Pana Przemysława Schmidt – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, pisemnego oświadczenia Pana Jerzego Świrskiego z dnia 04 kwietnia 2019 r., w którym to oświadczeniu woli Pan Jerzy Świrski _członek rady nadzorczej Emitenta_ złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 04 kwietnia 2019 r. Pan Jerzy Świrski nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej