11 lutego 2019

11 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 11/2019 Zawarcie przez GetBack S.A. umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji.

Zawarcie przez GetBack S.A. umowy o prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji.

Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securites S.A. Umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji, ewidencjonowanych dotychczas przez Polski Dom Maklerski S.A.:
1. IC
2. ID
3. IE
4. IF
5. IG
6. IH
7. II
8. IK
9. IL
10. IM
11. IN
12. IT
13. IZ
14. PA
15. PAH
16. PD
17. PF
18. PG
19. PH
20. PI
21. PJ
22. PK
23. PL
24. PM
25. PO
26. PP
27. PQ
28. PR
29. PS
30. PT
31. PU
32. PY
33. PZ1
34. PZ2
35. PZ3
36. RA
37. RB
38. RG
39. RH
40. RI
41. RJ
42. RK
43. RL
44. RN
45. RO
46. RP
47. RQ
48. RR
49. RS
50. RT
51. RU
52. RV
53. RW
54. RX
55. RY
56. RZ
57. SA
58. SB
59. SF
60. SG
61. SJ
62. SK
63. SU
64. SV
65. SW
66. TJ
67. TP
68. TV

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji. Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach Zarząd GetBack S.A. zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 05/2019 która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Uchwała nr 05/2019 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Marcin Tokarek – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej