16 maja 2019

16 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 41/2019 Wstępne sprawozdanie finansowe jednostkowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za 2018 rok

Wstępne sprawozdanie finansowe jednostkowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za 2018 rok

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ przekazuje w załączeniu wstępne sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki za 2018 rok. Przekazanie tego sprawozdania w tym trybie jest wynikiem zobowiązania Spółki do takiego działania, które to zobowiązanie wynika z zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podczas rozprawy w dniu 27 marca 2019 r., w przedmiocie rozpoznania układu, o którym to zarządzeniu Spółka informowała raportem bieżącym 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Spółka zastrzega jednocześnie to, że zaprezentowane dane finansowe są spójne z treścią propozycji układowej pochodzącej od Spółki, a tym samym zapewniają one realizację tej propozycji układowej.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej