11 kwietnia 2019

11 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 30/2019 Powołanie Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Powołanie Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład Zarządu Spółki. Pan Przemysław Dąbrowski – z dniem 10 kwietnia 2019 r. – został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Przemysław Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe _w zakresie studiów informatycznych jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a potem uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA, oraz Advanced Management Program na IESE w Hiszpanii_. Pan Przemysław Dąbrowski ma istotne doświadczenie w zarządzaniu finansami, inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji. Pan Przemysław Dąbrowski pracował w takich przedsiębiorstwach doradczych jak AT Kearney i Accenture, jak również w grupach PZU i PZU Życie, gdzie przeszedł od szczebla dyrektora pionu finansowego, poprzez dyrektora biura planowania i kontrolingu do stanowiska członka zarządu PZU Życie oraz członka zarządu PZU odpowiadającego za pion finansowy i nadzorującego obszar windykacji. Pan Przemysław Dąbrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, Pan Przemysław Dąbrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Dąbrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej