21 stycznia 2019

21 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 3/2019 Uzgodnienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji z bankami krajowymi wstępnych warunków spłaty zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji wobec banków krajowych

Uzgodnienie przez GetBack S.A. w restrukturyzacji z bankami krajowymi wstępnych warunków spłaty zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji wobec banków krajowych

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o tym, że Spółka ustaliła z takimi bankami krajowymi jak: Getin Noble Bank S.A., Idea Bank SA., Raiffeisen Polbank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., mBank S.A., Alior Bank S.A. wstępne warunki odnośnie do dokonania restrukturyzacji zadłużenia Spółki w wyżej wymienionych bankach krajowych.
Restrukturyzacja ta będzie sprowadzała się do zaakceptowania przez wyżej wymienione banki krajowe tzw. haircut`u, tj. tego, że zadłużenie Spółki wobec tych banków _aktualnie wynosi ono ok. 450 mln PLN_ zostanie zredukowane _o łączną kwotę ponad 60 mln PLN; która to kwota dotyczy całości zadłużenia wobec wyżej wymienionych banków krajowych_ w tzw. wariancie inwestorskim _tj. w sytuacji przejęcia aktywów Spółki przez inwestora_. W ocenie Spółki umowy z bankami krajowymi w powyższej materii zostaną podpisane do końca stycznia 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej