21 stycznia 2019

21 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 5/2019 Decyzja Hoist AB w przedmiocie zakończenia prac nad transakcją nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji. Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji tzw. opcji mieszanej.

Decyzja Hoist AB w przedmiocie zakończenia prac nad transakcją nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji. Wybór przez GetBack S.A. w restrukturyzacji tzw. opcji mieszanej.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spólka”_ informuje o uzyskaniu przez Zarząd Spółki od przedsiębiorcy Hoist AB informacji o podjęciu przez Hoist AB decyzji o zakończeniu prac nad transakcją nabycia przez Hoist AB aktywów Spółki. Motywem do podjęcia tej decyzji przez Hoist AB był wpływ planowanej transakcji na spełnienie przez Hoist AB wymogów kapitałowych. Hoist AB wycofał się w całości z dalszych negocjacji ze Spółką w przedmiocie nabycia przez Hoist AB aktywów Spółki w ramach tzw. scenariusza inwestorskiego. Spółka prowadzi z Hoist AB rozmowy w ramach opisanej poniżej opcji mieszanej.

Spółka zwraca uwagę na to, że wskazana decyzja Hoist AB zamyka tym samym jedną z tzw. opcji strategicznych, tj. scenariusz inwestorski. W konsekwencji Zarząd Spółki przystąpił do realizacji tzw. opcji mieszanej, która zakłada dalszą działalność operacyjną Spółki z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów Spółki, tak aby przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Realizacja tej opcji daje Spółce możliwość skorzystania z uzgodnionych z bankami krajowymi haircut’ów, o których to Spółka informowała w treści komunikatu ESPI 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Opcja ta zakłada spłatę Wierzycieli Spółki na poziomie 25% w ciągu 8 lat; pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych zostanie wypłacona w 2020 roku. W pierwszym kroku Spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej