23 lipca 2019

23 LIPCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 61/2019 Wysokość odzysków w czerwcu 2019 r.

Wysokość odzysków w czerwcu 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w czerwcu 2019 r. Odzyski za czerwiec 2019 r. wyniosły: 30 789 219 PLN, w tym z tytułu faktycznie zrealizowanych odzysków w kwocie 13 085 651 PLN oraz 17 703 569 PLN z wpłat wynikających z portfeli sprzedawanych do innych funduszy własnych, które to transakcje zostały odwrócone i które w poprzednich okresach nie były wykazywane jako odzyski.
Porównując do poprzedniego miesiąca odzyski spadły z kwoty 14 361 220 PLN za maj do kwoty 13 085 651 PLN za czerwiec. Spadek odzysków o 9% spowodowany był m.in. mniejszą liczbą dni roboczych w miesiącu czerwcu oraz krótszym miesiącem raportowym funduszy w związku z zamknięciem pierwszego półrocza roku 2019, a także spowolnieniem akcji windykacyjnych na rynku rumuńskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej