26 czerwca 2019

26 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 56/2019 Wysokość odzysków w maju 2019 r

Wysokość odzysków w maju 2019 r

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ przekazuje informacje na temat odzysków zrealizowanych w maju 2019 r.; odzyski za maj 2019 r. wyniosły: 14 361 220 PLN.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazane wyżej odzyski dotyczą portfeli pozostających w jej zarządzaniu po dojściu do skutku umów cesji portfeli wierzytelności do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Porównawczo odzyski dla portfeli pozostających w zarządzaniu przez Spółkę, bez uwzględnienia portfeli sprzedanych do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stanowiły w kwietniu 2019 r. 13 823 791 PLN z łącznej sumy odzysków w kwietniu 2019 r. tj. 23 435 304 PLN, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

Oznacza to, że miesiąc do miesiąca odzyski dla portfeli pozostających w zarządzaniu przez Spółkę wzrosły z kwoty 13 823 791 PLN _za kwiecień 2019 r._ do kwoty 14 361 220 PLN _za maj 2019 r._.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej