14 stycznia 2019

14 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 2/2019 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 1/2019 z dnia 13 stycznia 2019

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 1/2019 z dnia 13 stycznia 2019 r

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 1/1029 z dnia 13 stycznia 2019 r. W raporcie tym Spółka błędnie _błąd pisarski_ wskazała podstawę prawną do upublicznienia zawartej w tym raporcie informacji poufnej, co nastąpiło poprzez powołanie przez Spółkę podstawy prawnej z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia 596/2014 w miejsce powołania przez Spółkę podstawy prawnej z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 596/2014. Spółka oświadcza, że prawidłową podstawą prawną dla tego raportu jest przepis z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 596/2014; informacja poufna zawarta w raporcie bieżącym 1/2019 z dnia 13 stycznia 2019 r. nie była informacją poufną opóźnioną przez Spółkę.Podpisy osób reprezentujących Spółkę

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej