25 stycznia 2019

25 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 7/2019 Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 2

Przyjęcie propozycji układowej GetBack S.A. w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w głosowaniu na Zgromadzeniu Wierzycieli; tekst ujednolicony propozycji układowej GetBack S.A w restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ w nawiązaniu do komunikatu ESPI 6/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. informuje o uzyskaniu przez Zarząd Spółki w dniu 25 stycznia 2019 r. informacji o pozytywnym wyniku głosowaniu nad przyjęciem propozycji układowej Spółki z dnia 22 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki informuje, że propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów. Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje w załączeniu tekst ujednolicony propozycji układowej, która to propozycja była przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 22 stycznia 2019 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej