15 marca 2019

15 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w restrukturyzacji, w jego części, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 14 marca 2019 roku _”NWZA”_, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów. Emitent zastrzega przy tym to, że poniższa lista odzwierciedla udział akcjonariuszy w NWZA przed przerwą zarządzoną w NWZA, tj. w części NWZA, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r., o której to przerwie Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 15 marca 2019 r.:1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 90,74% w liczbie głosów uczestniczących w NWZA, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A. w restrukturyzacji;
2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,79% w liczbie głosów uczestniczących w NWZA, co odpowiada 3,83% w ogólnej liczbie głosów w GetBack S.A. w restrukturyzacji.Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu

Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej