24 września 2019

24 WRZEŚNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 70/2019 Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę

Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 oraz raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 11 września 2019 , informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o zmianie stanu spraw wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, właściwy sąd powszechny w jednej z dotychczas pozostających bez rozstrzygnięcia spraw odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia.Tym samym stan w dziewięciu sprawach wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sąd w każdej z nich oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, w pięciu z nich wydał nakaz zapłaty, w trzech sprawach odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym, w przypadku jednej ze spraw, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej