27 marca 2019

27 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 20/2019 Zarządzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zarządzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w sprawie GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w ramach prowadzonego wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego. W ramach posiedzenia Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydał zarządzenie, na mocy którego zobowiązał:_i_ Emitenta i Nadzorcę Sądowego do złożenia do akt sprawy – do dnia 08 maja 2019 r. – niezależnych _tj. pochodzących od każdego z tych podmiotów z osobna_ informacji odnośnie do zawarcia i realizacji umowy przewidzianej w treści postanowień umowy przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2019 r. _o której to umowie Emitent informował w treści raportu bieżącego 9/2019 z dnia 01 lutego 2019 r._;
_ii_ Emitenta do złożenia do akt sprawy – do dnia 15 maja 2019 r. – rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 r. ;
_iii_ Nadzorcę Sądowego do złożenia do akt sprawy – do dnia 24 maja 2019 r. – pisemnej informacji w przedmiocie stanu realizacji bieżących zobowiązań Emitenta powstałych po dniu otwarcia postępowania, a także w przedmiocie stanu realizacji planu restrukturyzacyjnego.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanowił o kontynuowaniu posiedzenia w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjne znajdującej się na I piętrze w budynku Sądu Rejonowego we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej