21 czerwca 2017

21 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 39/2017 – Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP3

Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP3

 

Zarząd Getback S.A. _”Spółka”_ informuje poniżej o wynikach oferty obligacji serii PP3 _”Obligacje”_, emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku.
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 12 – 16 czerwca 2017 r.
2. data przydziału papierów wartościowych: 20 czerwca 2017 r.
3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 400.000
4. stopa redukcji: 51,84788% _dotyczy zapisów objętych redukcją, tj. złożonych w dniach 14-16 czerwca 2017 r._
5. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 445.019
6. liczba przydzielonych Obligacji: 400.000
7. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100,00 PLN
8. liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 431
9. liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 428
10. nazwy firmy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 40.000.000 PLN

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej