09 czerwca 2017

09 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 30/2017 – Otrzymanie zawiadomienia DNLD Holdings B.V. o powstaniu bezpośredniego stosunku dominacji wobec Getback S.A.

Otrzymanie zawiadomienia DNLD Holdings B.V. o powstaniu bezpośredniego stosunku dominacji wobec Getback S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie od DNLD Holdings B.V. („Spółka Bezpośrednio Dominująca”) o powstaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. bezpośredniego stosunku dominacji pomiędzy Spółką Bezpośrednio Dominującą a Spółką. Zawiadomienie zostało dokonane na podstawie art. 6 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Bezpośredni stosunek dominacji pomiędzy Spółką Bezpośrednio Dominującą a Spółką powstał wskutek zarejestrowania w dniu 9 czerwca 2017 r. przez właściwy organ holenderski połączenia transgranicznego DNLD sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) ze Spółką Bezpośrednio Dominującą (jako spółką przejmującą), w wyniku czego Spółka Bezpośrednio Dominująca przejęła wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek DNLD sp. z o.o. (w tym wszystkie akcje Spółki), a DNLD sp. z o.o. przestała istnieć.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej