29 września 2017

29 września 2017, NUMER RAPORTU ESPI 100/2017 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia oraz zamiaru rozpoczęcie negocjacji dotyczących połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia oraz zamiaru rozpoczęcia negocjacji dotyczących połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie zamiaru połączenia poprzez przejęcie, Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką pod firmą EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (jako spółki przejmowanej), ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065491, REGON: 091280069, NIP: 5541025126 oraz zamiarze rozpoczęciu negocjacji dotyczących planu połączenia. Negocjacje będą toczyły się w ramach dwustronnych spotkań pomiędzy Zarządami obu spółek.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej