06 listopada 2017

6 listopada 2017, NUMER RAPORTU ESPI 126/2017 – Informacja dotycząca znaczących portfeli wierzytelności

Informacja dotycząca znaczących portfeli wierzytelności

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017, Zarząd GetBack S.A. („Emitent”) informuje, że podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta dokonał w dniu dzisiejszym płatności na rzecz banku z siedzibą na terytorium Polski („Bank”) ceny nabycia za portfel wierzytelności określony w umowie, na skutek czego na podmiot zależny Emitenta zostanie przeniesiona z chwilą uznania na rachunku bankowym Banku, własność ostatniego portfela wierzytelności, którego dotyczyła transakcja. Cena jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bożena Solska – Członek Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej